تبلیغات
موعود12 - فراموش کردن شهدا
 


 
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 دی 1392
افسران - شهید همت
داخل اتوبوس نشسته بودیم ، از دوستم پرسیدم :

شهید همت رو می شناسی ؟گفت: همون اتوبانه ؟ آره ؛ چند بار از اونجا رد شدم.

گفتم: ازش چی می دونی ؟...لبخندی زد وگفت: اینکه مسیر ما واسه رسیدن به خونه مادر بزرگمه ،شهیده دیگه، اسماشونو روهمه اتوبانا وکوچه ها گذاشتن ،همه می شناسن دیگه!سرمو پایین انداختم و ساکت شدم ....دلم سوخت . زیر لب گفتم:اونکه مردم می شناسن ، مسیر خونه مادر بزرگه نه شهید همت و شهید همت هابرچسب ها: اسم شهید، فراموش کردن شهدا، به یادشهدابودن، شهیدهمت، فراموش شدن شهدا،
ارسال توسط مصطفی ناصحی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی